Page 72 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 72

 MTÜ LASTEKAITSE LIIT
MTÜ Lastekaitse Liit on katusorgani- satsioon, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele. MTÜ Lastekaitse Liit, mis on asutatud 2. oktoobril 1988, tegutseb aktiivselt paljudes siseriiklikes ja rahvus- vahelistes võrgustikes. Liikmesorganisat- sioonid tegutsevad üle Eesti.
MEIE TEGEVUSED:
* tegeleme aktiivselt huvikaitsega lapse õiguste edendamisel
* mõjutame ühiskonda, sh osaledes õigusloomeprotsessis
MEIE VÄÄRTUSED
MTÜ Lastekaitse Liit lähtub oma tegevuses ÜRO lapse õiguste konvent- siooni neljast üldpõhimõttest: eba- võrdse kohtlemise keeld, lapse huvide esikohale seadmine, lapse ellujäämise ja arengu tagamine ning lapse seisu- kohtadega arvestamine.
MEIE MÄRKSÕNAD
* Märka Last
* Targalt Internetis * Vihjeliin
72
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
* viime läbi erinevaid programme ja projekte (sh rahvusvaheliselt)
* koostame ülevaateid ja analüüsime laste olukorda ning arvamusi
* teavitame ja nõustame
* korraldame koolitusi ja teavitusüri- tusi
* anname välja infomaterjale ja trü- kiseid
MTÜ Lastekaitse Liit
Aadress: Endla 6-18 Tallinn 10142 Telefon: 631 1128
Kodulehekülg:
www.lastekaitseliit.ee
Toeta meie tegevusi:
EE652200221001192369 Swedbank
* Kiusamisest vabaks!
* Samal poolel – lapse poolel
* Hea nõu lastega peredele * Koolirahu
KASULIK TEADA
Külasta kodulehte:
www.lastekaitseliit.ee
Külasta meie kodulehti:
www.targaltinternetis.ee www.kiusamisestvabaks.ee www.markalast.ee
Loe veebiajakirja „Märka Last“:
http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/
Liitu ja ole kursis:
www.facebook.com/Lastekaitseliit
Tutvu lastelaagritega:
www.lastelaagrid.eu
       

   68   69   70   71   72