Page 69 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 69

gem!”, mis on mõeldud teematunni “Libastudes libauudistele” täienduseks. Õpilased, kes osalevad teematunnis, saavad klassile kingituseks isikliku kaardimängupaki (mänguga saab tutvumas käia ka rahvusraamatukogu lastealal).
 Mängust saab näiteks teada, mis on üleõlasurfamine, kajakamber, sot- siaalne manipulatsioon; mida tähendab JOMO, filtrimull või õngevõtmi- ne jpm. Põnevat avastamist jätkub igas vanuses mängijale.
Kaardimänguga viiakse mängulisel viisil õpilasteni ühiskonnas aktuaal- sed teemad, mida käsitletakse ka teematunnis:
* meediapädevusega seotud mõisted;
* valeuudiste äratundmine, valeinfo meie ümber;
* küberhügieen;
* ohud interneti- ja meediamaailmas ning
* kuidas ära tunda inimestega manipuleerimine.
      Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
69

   67   68   69   70   71