Page 68 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 68

väärne? Mida kirjutavad teised allikad (nt uudiste portaalid) sellel teemal?
* Hinda fotosid/videoid - kas fotode või videotega on manipuleeritud (töödel- dud, muudetud, kontekstist välja võetud; tundub olevat süvavõltsing - deep fake vms)?
* Kas see on nali? Tegemist võib olla väljaande/veebilehega, mis tegelebki satiiri või paroodia avaldamisega. Ei tasu tähelepanuta jätta, et mõne uudi- se või infokillu eesmärgiks võib olla valeinfot jagada.
Mida teeme rahvusraamatukogus õpilaste meediakirjaoskuse arendamiseks?
1. Meediapädevuse arendamiseks on rahvusraamatukogus välja töötatud õpilastele suunatund teematund “Libastudes libauu- distele”, mille eesmärk on arendada õpilaste kriitilise mõtlemise oskust; aidata neil õppida tuvastama väärinfot, kas ja kuidas piltide või videotega manipuleeritakse; kuidas kaitsta ennast ja teisi sotsiaalmeedias jpm.
Eelpool nimetatud väärinfo ja valeuudiste märkamise tunnuseid aruta- me õpilastega ka meediapädevuse teematunnis, kus iga õpilane saab endale edaspidiseks kasutamiseks valeuudise tunnustega järjehoidja. Teematund on praktiline (õpilased saavad kõike kaasa teha) ning kasu- tatakse aktuaalseid näiteid igapäevaelust. Lisaks saavad õpilased män- gida erinevaid meediapädevust arendavaid mänge.
Õpetajad, kes soovivad oma klassiga tulla rahvusraamatukogusse mee- diapädevuse teematundi, saavad tunde broneerida rahvusraamatukogu kodulehelt www.nlib.ee/et/haridustegevus. Meediapädevuse teematund “Libastudes libauudistele” on mõeldud 7.-12. klassini. Tundi valitud praktilised ülesanded ja tegevused on koostatud just noorte huve ja vajadusi silmas pidades. Rahvusraamatukogu teematunnid on tasuta.
2. 2020. aasta alguses lõid rahvusraamatukogu spetsialistid meediapädevust arendava kaardimängu nimega “Trollist tar-
 68
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021

   66   67   68   69   70