Page 71 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 71

  Pildi autor: Dmitri Rõbakov
Jooksvalt koostame rahvusraamatukogu spetsialistidega koostöös meediakirjaoskuse teemal ka erinevaid õppematerjale, mida avaldame hariduskeskuse lehel haridus.nlib.ee (õppematerjalide all märksõnaga “meediapädevus”). Näiteks lõime kevadel õpilastele meediapädevuse viktoriini ja mõistekaardid ning koostasime huvilistele meediapädevuse arendamiseks valiku kasulikest raamatutest, artiklitest, võrguväljaan- netest ja mängudest.
Tänapäeva laste ja noorte igapäevaelu on sisustatud visuaalse, elektroo- nilise ja digitaalse infoga, milles orienteerumine nõuab kriitilist mõtle- mist ja oskust eristada fakte arvamustest, tõde valest.
Rahvusraamatukogu on noortele sillaks ületamaks ohte digitaalsel maastikul orienteerumisel ning täiskasvanutele teenäitajaks suuna- maks lapsi läbi põnevate tegevuste tegema infootsingul ja sotsiaalmee- dias ohutumaid valikuid.
       Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
71
 
   68   69   70   71   72