Page 70 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 70

 3. Meediapädevuse nädala puhul korraldasime oktoobris rahvus- raamatukogus kaardimängu “Trollist targem!” mängimise kon- kursi, kus osales üle 700 õpilase ja 20 kooli üle Eesti. Võistlusel osalemiseks saatsime soovi avaldanud õpetajatele kaardipaki.
Auhindade loosimises osalemiseks pidid koolid saatma lühivideo/foto- kollaaži kaardimängu mängimisest ja vähemalt ühe uue küsimuste kaardi koos vastusevariantide ning soovi korral illustratsioonidega, mil- le nad klassi või grupiga välja mõtlesid.
Õpilased esitasid oma nägemuse, milliseid kaarte, illustratsioone, tee- masid ja küsimusi võiks mängule lisada. Pakkumiste seas oli mõisteid “tehisintellektist” ja “häkkerist” väljendite “sotsiaalne sahkerdamine” ja “DDOS”-ini (eesti keeles teenusetõkestamise rünne).
Autor: Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi õpilased
Võitjateks osutusid Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Tallinna Juudi Kooli õpilaste tehtud tööd. Lähemalt saab konkursi tulemuste kohta uurida rahvusraamatukogu hariduskeskuse lehelt haridus.nlib.ee (“Meediamängu tulemused”).
   70
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
   68   69   70   71   72