Page 8 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 8

  Pulmakingitus Taani kroonprintsipaarile andis stardi teaduspõhisele kiusamise ennetamisele Eestis
Aleksandra Munts-Avajõe
Programmi „Kiusamisest vabaks!” koordinaator
Taani kuninglik paar Mary ja Frederik tut-
vusid Sydney suveolümpiamängudel 16. sep- tembril 2000 ning abiellusid aastal 2004. Taani ja Gröönimaa elanikud kogusid pruut- paarile pulmakingiks 1,1 miljonit krooni. Niisu- gune riiklik kingitus innustas kroonprintsess Maryt looma erilist, rahvale kasulikku fondi, mille üks eesmärkidest oleks ennetada kiusamist. Nii sündis Taani kroonprintsess Mary fond The Mary
Foundation.
Aastal 2005 omistati Save the Children Denmark Taani Kroonprintsi- paari Ühiskonnaalane Autasu ning organisatsioon alustas tööd pro- grammi Fri for Mobberi väljatöötamisega (ingl Free of Bullying).
Programmi oli juba enne Eestis kasutuselevõtmist uuritud viie aas- ta jooksul (2007-2011) Taani Roskilde Ülikooli teadlaste, uuringufir- ma Family Life Research (CeBUFF) ja Save the Children Denmark poolt. Uurimistulemustest selgus, et 53% küsitletud õpetajate ja teiste spetsia- listide kinnitusel suudavad programmis osalenud lapsed kõige parem- ini ise kiusamisolukordi lahendada. 58% kinnitas, et lapsed muutusid üksteise suhtes hoolivamaks ja julgesid sekkuda, kui nägid kedagi ebaõiglaselt tegutsemas.
Programm „Kiusamisest vabaks!“ jõudis Eesti lasteaedadesse 2010. ja koolidesse 2013. aastal. Alustust tehti pilootasutustega eesmärgil uurida
  8
Märka last / sügis 2021
   6   7   8   9   10