Page 10 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 10

  10
Märka last / sügis 2021
PROGRAMMI „KIUSAMISEST VABAKS!“ EESTI AJAJOON KOOSTÖÖS TAANIGA
2010 Programm võeti piloteerimiseks kasutusele Eesti lasteaedades „Kiusamisest vabaks! – Free of Bullying” nime all MTÜ Las- tekaitse Liit eestvedamisel.
2011 Analüüsiinstituut Wilke teostas kvalitatiivse hindamise uurin- gut Taanis.
2012 Tallinna Ülikooli õppekavasse võeti „Kiusamisest vabaks!“ pro- grammipõhine õppeaine „Sotsiaalsed suhted lasteaias“; alates 2018 nimetusega „Sotsiaalsed suhted, koostöö ja tagasisides- tamine koolieelses eas“.
2013 Analüüsiinstituut Oxford Research teostas programmi kvali- tatiivse mõju-uuringu Taanis.
Eesti koolides võeti programm piloteerimiseks kasutusele „Kiusamisest vabaks! – Free of Bullying” nime all MTÜ Last- ekaitse Liit eestvedamisel.
2015- 2016
2016 Toimus rahvusvaheline konverents „Kiusamisvaba elutee algab meist!“ Taani kroonprintsessi osalusega Tallinnas.
2017 Uurimisinstituut Rambøll teostas kvantitatiivse mõju-uuringu Taanis.
2017 Metoodika rakendamist Eesti pilootkoolides uuris Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Leida Talts.
Alates Lastekaitse Liidu programm „Kiusamisest vabaks!“ on Haridus-
2017 ja Teadusministeeriumi eestveetava kiusamisvaba haridustee
liikumise liige.
2018 Eesti lastehoidudes ja sõimerühmades võeti programm „Kiusamisest vabaks! – Free of Bullying” nime all kasutusse MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel.
2013
 Uuringufirma Psience OÜ viis programmi efektiivsusuuringu läbi Eesti koolides ja lasteaedades.

   8   9   10   11   12