Page 58 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 58

 Kuidas aitab „Karu kiidab“ süsteem luua ja hoida kon- takti lastevanematega?
Sellel õppeaastal võtsime kasutusele kodusildikesed, millel on Sõber Karu pilt koos sõnadega “Karu kiidab”. Need antakse hästi käitunud lastele koju kaasa. Koroonapandeemia tõttu ei saanud vanemad rühma tulla, aga me soovisime olla kindlad, et info Sõber Karu kiituse pälvi- mise kohta kindlasti nendeni jõuaks.
Läbi kirjeldatud metoodika oleme saanud hulgaliselt positiivset tagasi- det nii lastelt endilt kui nende vanematelt. Oodatakse, et Sõber Karu märkaks püüdlusi ja pingutusi ning tunnustaks head ülalpidamist. Ollakse alati elevil, kui nähakse oma kapil istuvat karu, kes tunnustab last hea käitumise eest. Kaasa antud kodusildikesi hoitakse alles ja loetakse kokku, mitu kiitust juba saadud on. Lapsevanemad räägivad sellest, kui väga lapsed ootavad, et karu nende kapile istuks ja ollakse veidi mures, kui seda ammu pole juhtunud.
See süsteem võimaldab hästi anda vanematele tagasisidet nende lapse edusammudest lasteaias ning sellest, milliste reeglite, oskuste või väär- tusega rühmas parasjagu tööd tehakse. Ajal, mil lapsevanemad veel võisid rühma siseneda ja leidsid karu oma lapse kapil istumas, oli üsna tavapärane, et rühmakoridoris tehti Sõber Karuga ühispilte. On ju seegi märk, et tema kiitust ning tähelepanu peetakse oluliseks.
 58
Märka last / sügis 2021

   56   57   58   59   60