Page 59 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 59

Imeline elu koos Sõber Karuga Liina Jõeste ja Annika Kuldsaar
Tallinna Pelguranna Lasteaed
Sõber Karu tuli esimest korda meie lasteaeda juba väga ammu - aasta oli siis 2012. Aga enne teda elas meie rühmas tema eelkäija - Võlu- koti Karu, kes istus kapinurgal oma mõnusas
punases kotikeses ja märkas toimuvat. Ta jälgis laste tegemisi ja pärast arutati üheskoos viimseni kõik, mis juhtus, läbi. Tema tegi sedasama, mida teeb Sõber Karu
praegu: õpetas lastele, kuidas olla hooliv, austav, salliv ja julge.
Aastal 2012 käisid esimesed õpetajad programmi „Kiusamisest vabaks!“ koolitusel ja tulid sealt tagasi mahuka kotitäie karudega – Suur Sõber Karu ning väikesed Sõber Karud igale lapsele. Ja niimoodi see „karupisik“ Tallinna Pelguranna Lasteaias levima hakkaski. Kohe varsti tulid karukesed ka teistesse rühmadesse ja tänaseks on neid meie majas kõikjal, isegi tillukeste mudilaste juures sõimes.
Alguses on Sõber Karud riieteta ja ühesugused ning ka laste emmed-is- sid ei tea nendest veel midagi. Aga siis kor- raldavad õpetajad lastevanematele karu- koosoleku, kus räägivad sellest toredast program- mist ja tegevustest ning vanemad saavad seejärel koos lastega karudele riidedki selga meisterda- da.
    Märka last / sügis 2021
59


   57   58   59   60   61