Page 57 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 57

 * Kasutan viisakussõnu - tere, palun, aitäh.
* Panen endale ise kindad kätte.
* Hommikuringis kuulan, panen tähele ja teen kaasa.
* Söögilauas käitun viisakalt.
Milline näeb välja süsteemi igapäevane kasutamine Õiekeste rühmas?
Suur Sõber Karu tuleb lastega hommikuringi, kus lepitakse üheskoos kokku, mida karu täna jälgib ja mille eest kiidab. Talle seotakse kaela vastavasisuline sildike. Peale lõunaund läheb karu istuma selle lapse kapile, kelle head ülal- pidamist ta märkas ja keda kiita soovib. Ta on nii-öelda õpetaja abiline, kes aitab lastel
reeglitest kinni pidada.
Selle süsteemi rakendamisel on rühma- õpetajatel mänguruumi ja vabadust otsusta- da, mitu ja millist kiitust Sõber Karu päevas jagab, kui tihti ta seda teeb ja millises päe- va osas kiitused välja jagatakse. Siin tuleb õpetajal tähelepanelikult jälgida rühmas va- litsevat olukorda ja vastavalt sellele tegutse- da. Lapsi kiites rõhutame alati seda, et nad
kõik on pingutanud ja püüdnud.
 Märka last / sügis 2021
57
   55   56   57   58   59