Page 60 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 60

  Aga kus siis meie
karukesed kõik ela-
vad? Igal rühmal
on neile maja, sel-
line mõnusate tas-
kutega pesake, mis
meisterdati vane-
mate ja õpetajate
abiga. Väikesed Sõber
Karud elavad kogu aeg
lasteaias, lesivad oma
taskukestes ning laste
juures kodudes käivad ainult
siis, kui neile on vaja uusi rii-
deid teha või kui laps lasteaia
lõpetab. Aga lapsed ei ole üldse kur-
vad, et ei saa oma karukesi koju kaasa
võtta, vaid hoopis rõõmsad, et neil on lasteaias
kogu aeg olemas tilluke sõber, kellele võib kõik oma mured ja rõõmud sosistada ja keda saab igal ajal lohutuseks kallistada. Aga kodus külas käib lastel hoo- pis Suur Sõber Karu. Seda päeva ootavad lapsed väga, sest siis tehakse temaga koos kõikvõimalikke toredaid asju ja käiakse igal pool. Nendest vahvatest hetkedest saab pärast lasteaias teistele rääkida ja pilte näidata.
Suur Sõber Karu ja väikesed Sõber Karud ei ole niisa-
ma peidus oma nunnudes pesakestes, vaid on päriselt
meie lasteaia-elu osa. Meil ei toimu mitte midagi ilma
nendeta. Karukesed võtavad osa kõikidest päevategevustest
ning tähtsatest sündmustest: õueseiklustest, matkadest, ret-
kedest, teatrietendustest, pidudest. Suur Sõber Karu on iga päev
juba varakult hommikuringis ja väikesed karukesed jälgivad toimuvat oma pesakestest. Suur Sõber Karu on meie rühma loomulik osa, ta on lastele väga tähtis ja ülioluline. Lapsed organiseerivad talle alati
  60
Märka last / sügis 2021   58   59   60   61   62