Page 56 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 56

 Karu kiidab Kadri Karm
Tallinna Meelespea Lasteaed
„Karu kiidab” on Tallinna Meelespea Lasteaia Õiekeste rühma rühmasisene süsteem, mis saa- tis juba ühe grupi kooli ja tegi sellel õppeaastal
algust uute lastega. Inspiratsiooni ning tõuke tema loomiseks andis programmi „Kiusamisest vabaks!“
põhikoolituse läbimine.
Laps õpib suuresti eeskujude kaudu. Rühmakaaslaste positiivsete oma- duste või käitumise järgimisest kujuneb motivat-
sioon olla nendesarnane.
Süsteemi „Karu kiidab“ eesmärgiks on suurendada soovitud ja vähendada mit- tesoovitud käitumist. Heale käitumisele annab tõuke näiteks Sõber Karu tunnus- tus. „Karu kiidab” süsteem on lihtne ja tõhus viis edastada lastele rühma väärtusi ja kokkulepitud reegleid. Selle järjepidev kasutamine toetab niisuguste oskuste õppimist nagu enesekontroll ja eesmärkide püstitamine ning annab lapsele tagasisi- det selle kohta, mida ta teeb hästi.
Õppeaasta algul arutasime kogu meeskon-
na ja lastega läbi meie rühma reeglid, väär-
tused, samuti need hetkel olulised oskused,
mis vajavad õppimist ning kinnistamist.
Vastavalt sellele valmistasime Sõber Karule
kaela sidumiseks sobivate sõnumitega sil-
dikesed. Need on lihtsad, lastele üheselt
mõistetavad ning muutuvad ajas koos nende kasvamisega.
Mõned näited, mille eest Sõber Karu meie rühmas kiitusi jagab.
  56
Märka last / sügis 2021
   54   55   56   57   58