Page 55 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 55

 Kleebistega on võimalik tunnustada laste hoolivat, austavat, julget ja sallivat käitumist. Kokkuleppel lastevanematega on neid võimalik kasutada ka lastekoosoleku ehk karukoosoleku tunnuseks, näiteks kin- nitades kleebise lapse pluusile või päevikusse, et ka vanemad oleksid teadlikud, millal on rühmas või klassis karukoosolek toimunud.
Pildimosaiigi meisterdamine utsitab koostööle ja tekitab ühtekuuluvustunnet
Suvevaheajal jõudis trükikojast meieni uhiuus programmi metoodiline vahend – Sõber Karu mosaiik. Antud idee autor on Tallinna Ülikoo- li Kunstiõpetaja õppekava (MA) kuraator ja Ülikooli kunstide didakti- ka nooremlektor Helen Arov. Selle komplektis on eesti- ja venekeelne juhend lasteaia- ning I kooliastme õpetajatele. Suur ühistööna valmiv seinapilt koosneb 40st järjekorranumbriga värvimist vajavast pildist. See, milline on meie hiigelsuur pilt valmiskujul ja keda sellel näha saab, jäägu esialgu väikestele meisterdajatele ning nende õpetajatele sala- duseks. Oleme kindlad, et peagi rõõmustab koostööna valmistatud teos kõiki rühma- või klassiruumis olevaid inimesi.
Selleks, et ta ikka kind- lalt seinal püsiks, oleme komplekti lisanud ka kaks pakki seinanätsu.
  Märka last / sügis 2021
55

   53   54   55   56   57