Page 54 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 54

 Diplomeid võib lastele kinkida nii lasteaia kui klassi lõpetamise puhul, aga ka haridusasutuse vahetamise korral. See on hea vahend, mille abil tunnustada lapse või lapsevanema eriliselt sallivat, hoolivat, austavat või julget tegu.
Veerise Lasteaia õpetaja Loona Jakan kirjeldab, kuidas tema rühma lapsed programmi „Kiusamisest vabaks!“ ning diplomeid vastu võtsid.
Meie tutvusime Sõber Karuga kaks aastat tagasi. Viisime läbi karu- koosolekuid ja õppisime tundma programmi „Kiusamisest vabaks!” põhimõtteid. Kui saabus reede, teadsid lapsed koheselt, et võivad lillat värvi sõbra – Sõber Karu - tema pesast hommikuringi kaasa võtta. Sageli juhtus, et lapsed joonistasid kätega tuttavaid lugusid üksteise selgadele ka vabal ajal. Koroonapiirangutega jäid isiklikud kaisukad koju ning aina armsamaks said lasteaias olevad Sõber Karud.
Kui hakkas saabuma kevad, rääkisime paarilisega sageli erinevatest kiusamisega seotud olukordadest ja võimalustest neid ennetada ning lahendada. Ühel hetkel tundus, et oleks hea mõte anda lastele lasteaia lõppedes kaasa diplom „Kiusamisest vabaks!” programmi põhiteadmiste omandamise kohta.
Loodetavasti tuletavad nii diplom kui Sõber Karu meelde õpitud tarku- seteri ning lapsed lähevad kooli julgete, hoolivate, austavate ja sal- livate kaaslastena.
Programmi kleebised toetavad oodatava käitumise tunnustamist
Programmi “Kiusamisest vabaks!” metoodilise kohvri sisu hulka kuulub pakk kleebiseid. Sageli kuuleme koordinaatoritena õpeta- jatelt tagasisidet, et need saavad ruttu otsa,
et neid oleks rohkem vaja. Mure lahen- damiseks lisasime e-poodi viie erineva kleepsuga pakid: ”Kiusamisest vabaks!” logo, “Head kaaslased”, ”Mina olen hea sõber”, “Sõber Karu” ja “Neli põhiväär- tust”. Igaühte neist on pakis 30.
 54
Märka last / sügis 2021

   52   53   54   55   56