Page 53 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 53

   Punatriinude rühmas alustasime koos Suure Sõbra Karu külaskäigu- ga laste kodudesse ka märkmiku „Sõber Karu külastab laste kodusid” kasutamist kevadel, 20. märtsil. Lapsevanemad olid väga hoolsad ja tõid mõlemad alati õigeks ajaks tagasi – päeval enne ühist karu- koosolekut. Alustasimegi neid kõigi laste sissekannete ettelugemisega. Iga koosoleku lõpus sosistas karu õpetajale järgmise lapse nime, kelle koju ta programmi tunnuslaulu „Vaata-kuula karukest” laulmise lõpus soovis minna. Seda rõõmu, kui laps teada sai, et Sõber Karu on just tema välja valinud, ei oska sõnadesse panna! Samuti oli iga lapse jaoks eriline hetk, kui õpetaja teda kiitis ja tänas, et Sõber Karu eest kodus nii hästi hoolt kanti. Kõnelda oskavad lapsed said oma tegemistest koos Sõber Karuga piltide põhjal ka ise rääkida. Need, kel polnud veel piisavat kõneoskust, viitasid pildile, mille järgi siis õpetaja märkmikku lisatud sissekande põhjal jutustas, mida lapse kodus koos Sõber Karuga tehti.
Kõige suuremaks puuduseks sellise ettevõtmise juures nimetasid nii lapsed kui ka lapsevanemad, et Sõber Karu sai nende kodus viibida liialt lühikest aega.
Uuel õppeaastal lapsed juba teavad, mida oodata.
Algul olid meil omad hirmud ja veidi ka umbusku sellise tegevuse vastu, kuid laste siiras rõõm ja ootusärevus ning vanematepoolne positiivne suhtumine hajutasid kõik negatiivsed mõtted. Õpetajatena saame sel- listel erilistel hetkedel juurde palju energiat ja töötahet, lisaks teadmise ja kogemuse, et teeme õiget asja!
Koostöös sündinud diplom heale kaas- lasele
Programmi koordinaatoritena tunneme alati suurt rõõmu, kui õpetajad omal initsiatiivil heade mõtete- ga meie poole pöörduvad ja soovivad koostöös luua uue, põneva õppevahendi. Täpselt nii sai teoks ka „Kiusamisest vabaks!“ hea kaaslase diplom, mille
idee autoriks on lasteaiaõpetaja Loona Jakan.
 Märka last / sügis 2021
53


   51   52   53   54   55