Page 52 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 52

  Värsked leiud programmi e-poest
Saskia Muru
Programmi “Kiusamisest vabaks!” koordinaator Heldin Punga ja Loona Jakan
koolieelse lasteasutuse õpetajad
Eelmisel õppeaastal koostasime programmi „Kiusamisest vabaks!“ meeskonnaga mitmeid uusi metoodili-
si vahendeid, mis hõlbustavad rühmades ja
klassides programmiga töötamist ning aitavad täita sea-
tud eesmärke. Käesolevas artiklis anname ülevaate nende lõimimisest kasvatus- ja õppeprotsessi ning tutvustame kasutajate kogemuslugusid. Kui artikkel tekitab lugejates huvi
metoodilisi vahendeid ka ise proovida, siis saate neid endale soetada programmi e-poest.
Märkmik „Sõber Karu külastab laste kodusid“ toob Puna-
triinude rühma siirast rõõmu
2021. aasta kevadel loodud märkmikku
„Sõber Karu külastab laste kodusid” on võimalik kasutada kõigil programmiga „Kiusamisest vabaks!“ liitunud asutus- tel. Õpetajad saadavad selle igal nädalal mõne lapse koju koos Suure Sõber Karuga, et märkmikulehtedele laste ning lastevanemate poolt lisanduksid uued joonistused, fotod ning tekstid. Niisuguse ettevõtmise eesmärgiks on luua lasterühmas rohkem sal- livust, hoolivust, austust ja julgust ning kinnistada sel moel programmi
põhiväärtusi lisaks lasteaia- ja koolikeskkonnale ka kodudes.
Oma kogemustest märkmiku kasutamisel räägib Põlva Lasteaia
Lepatriinu Punatriinude rühma õpetaja Heldin Punga.
     52
Märka last / sügis 2021
H
e
l
d
i
n
P
u
n
g
a
n
a
k
a
J
a
n
o
o
L
   50   51   52   53   54