Page 51 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 51

 asutuste nimekirja ning teavet, kuidas täpselt programmiga liitumine toimub. Loomulikult leiad siit ka värskeid uudiseid ning kollee- gide poolt jagatud inspireerivaid prakti-
kaid.
Endiselt näed ürituste kalendrit, kuid alates sellest õppeaastast otsustas programmi meeskond, et edaspi- di saab koolitustele ja muudele ettevõtmistele registreeruda vaid kodulehel oleva ankeedi kaudu. Saladuskatte all võin Sulle öelda, et sügisel leiad kalendrist ka huvi- tavaid täiendkoolitusi juba õppused
läbinud pedagoogidele.
Olen väga rõõmus, kui Sinagi leiad endale sobiliku koolituse ja tuled minu-
ga kohtuma.
Nüüdsest saavad kõik programmiga liitunud haridusasutuste töötajad tasuta oma arvutisse laadida palju erinevaid metoo- dilisi materjale - alates kõige „Kiusamisest vabaks!“ kuni tunnikavadeni välja. Selleks tuleb endale luua konto ning keskkonda sisse logida. Kui konto loodud, siis leia endale meelepärane materjal, laadi see alla ja hakka rõõmsalt
kasutama.
" Mõnusat uudistamist!
 Märka last / sügis 2021
51
   49   50   51   52   53