Page 5 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 5

  Kiusamisega tuleb tegeleda
ennetavalt
Aleksandra Munts-Avajõe, Saskia Muru Programmi „Kiusamisest vabaks!“ koordinaatorid
Kiusamise ohvriks võib sattuda
iga inimene, sõltumata rahvu-
sest, isikuomadustest, välimusest
või east. Kurvastavalt sageli kanna-
tavad selle all rohkem või vähem varjatud
kujul justnimelt lapsed. Koolikiusamise kontekstis tea-
vad tihtipeale ainult klassikaaslased, mis juhtus pimedas koridoris, kooli tualetis või bussipeatuses. Ometi sõltub ena- masti just pealtvaatajate käitumisest, kaua kiusataval kannata- da tuleb.
   Märka last / sügis 2021
5   3   4   5   6   7