Page 4 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 4

 Sallivus, austus, hoolivus ja julgus on oma olemuselt vaat et sama olu- lised kui õhk, mida hingame ja toit, mida sööme. Kehtib see ühtviisi nii väikeste kui suurte kohta.
Väärtuskasvatus ja teadlik märkamine on miski, mida pole võimalik üleöö esile kutsuda. Küll aga on võimalik iga päev teha midagi, et selles suunas liikuda.
Sellest, kuidas väikeste, ent oluliste sammudega kiusamisest vaba elu poole liikuda räägibki käesolev Marka Last „Kiusamisest vabaks!“ eri- number.
" Soovin kõigile sõbralikku ja heade kaaslastega õppeaastat!
  4
Märka last / sügis 2021

   2   3   4   5   6