Page 47 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 47

      teadmisi digiseadmete kasutamiseks ning internetis viisakaks, tervisli- kuks ja turvaliseks käitumiseks. Tunnikava sisaldab praktilisi harjutusi, sealhulgas multifilmi „Jänku-Juss internetimaailm I osa“ vaatamist ja nähtu üle arutamist.
Koostöös programmiga „Kiusamisest Vabaks!“ on valminud juhendma- terjal „Söber Karuga targalt internetis“, mille eesmärgiks on näidata, kuidas leida programmiga „Kiusamisest vabaks!“ tee laste ja laste- vanematega digimaailmaga seotud küsimuste üle arutlemiseks. Mater- jal sobib kasutamiseks lasteaia vanema rühma ja algklasside õpilas- tega. Siin on nõuandeid, mida õpetaja saab edastada lastevanematele ning praktilisi harjutusi, tegevusi, temaatilisi videoklippe ja multifilme.
Märka last / sügis 2021
47   45   46   47   48   49