Page 46 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 46

 46
   Tööriistad õpetajale
laste ja õpilaste heaks
internetikasutuseks Malle Hallimäe ja Kerli Valner
Projekt Targalt internetis, Lastekaitse Liit
Laste ja noorte internetikasutuse harjumused vajavad toetamist
Erinevate digiseadmete kasutamine ning nende abil suhtlemine on saanud nii täiskasvanute kui ka laste ja noorte igapäevaelu lahutamatuks osaks. Internet pakub heldelt kasulikku ja huvitavat nii õppimiseks kui meelelahutuseks. Samas leidub seal palju ka sellist materjali, mis ei ole lastele sobiv.
Head internetikasutuse harjumused peaksid alguse saama kodudest, aga need on teadupärast üsna erinevad. Kaugeltki mitte igal pool ei pöörata sellele küllaldast tähelepanu, millega lapsed arvutis tegelevad. Seetõttu lasub lasteaial ja koolil – koostöös vane- matega - laste internetikasutuse kujundamisel oluline roll.
Lastega võiks arutelu alustada selgitamisest, mis on internet, milliseid võimalusi pakub ja milliseid digiseadmeid vajab. Uurige välja nende senised teemakohased kogemused. Kindlasti peaksite rõhutama, et internetis tuleb käituda just niisama viisakalt nagu kodus, lasteaias või koolis.
Mida huvitavat ja harivat pakub Targalt Internetis eelkooliealistele lastele?
Koostöös spetsialistidega oleme loonud lasteaedadele tunnika- va “Turvalise internetikasutamise tutvustamine lasteaias“. Selle eesmärkideks on aidata lastel mõista interneti olemust, anda oskusi ja
 Märka last / sügis 2021
   Illustratsioon: Marko Pikkat
 

   44   45   46   47   48