Page 48 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 48

    48
Märka last / sügis 2021
Lisaks soovitame koos lastega tutvuda veebilehega laps.targaltinterne- tis.ee, kust leiab eakohast lugemist lasteaialaste ja algkooliõpilastega, mille üle üheskoos arutleda. Näiteks „Bibi kingitus. Arukas klõpsamine internetis“, „Bibi internetis. Kes üritab Bibi tüssata“. Alates septembrist leiab sealt ka lastele mõeldud toreda mängu veebiohutusest: „Spoofy“.
Usaldav suhe lapsega on olulisel kohal ka digitarkuses
Mida suuremaks lapsed kasvavad, seda rohkem veedavad nad nutisead- metes aega. Seetõttu peaksid ka lapsevanemad tundma suuremat huvi ja valdama vajalikke oskusi, et osaleda oma järeltulijate digitaalses elus. Usalduslik suhe lapse ja lapsevanema vahel on turvariski vältimiseks väga oluline. Et see paraku aga alati nii pole, omab väga suurt tähtsust ka õpetajate toetav roll. Lapsel peab olema teadmine, et ükskõik mis ka ei juhtuks, saab sellest rääkida oma lähedastele või mõnele usal- dusväärsele täiskasvanule, kellega koos tekkinud murele lahendus leida.
Mida huvitavat ja harivat pakub Targalt Internetis kooli- ealistele lastele?
Koolilastele pakume mitmeid temaatilisi tunnikavasid, nagu näiteks „Turvalise internetikasutuse tutvustamine I klassis“. Selles antakse nõu, kuidas luua nii kindel ja tugev parool, et keegi lapse andmetele ligi ei pääseks, või kui pikka aega pidada mõistlikuks internetis veetmiseks ning milliste andmete (sh fotode, videote) jagamisest internetis loobu- da. Neid teemasid tuleb kindlasti käsitleda ka hiljem, vanemates vanu- seastmetes, et alusteadmised tõepoolest kinnistuksid. Peab ju ka silmas pidama, et tehnika areng sillutab internetis tegutsemisele aina uusi võimalusi.
Interneti ja sotsiaalmeedia platvormide vahendusel suhtlevate lastega tuleb kindlasti arutada, milliseid suhtluskeskkondi nad kasutavad ning kuidas seadistada oma privaatsussätteid. Selleks oleme loonud tunnika- vad „Suhtlemine internetis“ ja „Sotsiaalvõrgustikud – privaatsussätete muutmine“. Nendest leiab teavet, kuidas populaarsemates rakendustes, nagu näiteks Instagramis, Snapchatis, TikTokis, WhatsAppis jmt, muuta
 


   46   47   48   49   50