Page 45 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 45

  Rajaleidja keskused
Õppenõustamisteenused; psühholoogi, logopeedi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi nõuanded.
Telefon: (+372) 735 0700, www.rajaleidja.ee
Juriidilised konsultatsioonid Lastekaitse Liidu kaudu
MTÜ Lastekaitse Liit korraldab koostöös Eesti Advokatuuriga tasu- ta nõustamist perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. Eesti Advokatuuri liikmed nõustavad ees- ti ja vene keeles.
Nõustamine – eelregistreerimisega - telefonil 6311128
(E-R: 09:00-17:00) või liit@lastekaitseliit.ee; www.lastekaitseliit.ee
Lasteombudsman
Kaitseb laste õigusi koostöös avalikke ülesandeid täitvate inimeste ja asutustega.
Telefon: (+372) 693 8404, www.lasteombudsman.ee
      Märka last / sügis 2021
45   43   44   45   46   47