Page 44 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 44

   KUST OTSIDA ABI VÕI KÜSIDA NÕU VÄLJASPOOL HARIDUSASUTUST?
Kiusamise pärast kannatavad lasterühmas või klassis kõik, mitte ainult ohver. Ka kiusamise pealtvaatajad võivad olla hirmul, et satuvad ühel päeval ohvrirolli.
Abivajajatele on vajalikku nõu ja toetust jagamas järgmised kontaktid.
Kohalikud omavalitsused
Lastekaitse põhirõhk on kohalikul omavalitsusel, kes korraldab laste kaitset nende rahvastikuregistrisse kantud elukohtade järgi ning peab tagama lastele ja peredele vajalike teenuste kättesaadavuse.
Kohalike omavalitsuste kontaktid leiate veebilehelt www.eesti.ee Lasteabi
Ööpäevaringne tasuta teenus, kus nii laps kui ka täiskasvanu saab küsi- da nõu lastega seotud teemadel või teatada abivajavast lapsest.
Telefon: (+372) 11 6111, www.lasteabi.ee
Veebikonstaablid
Internetiturvalisusega seotud nõustamine ja juhtumite lahendamine.
Andero Sepp (eesti keeles),
Facebook: Andero Sepp (Veebikonstaabel Andero) E-post: andero.sepp@politsei.ee
Jana Frolova (vene keeles),
Facebook: Jana Frolova (Veebikonstaabel Jana Frolova-Alferjev) E-post: jana.frolova@politsei.ee
    44
Märka last / sügis 2021   42   43   44   45   46