Page 33 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 33

  Siis ühel täiesti tavalisel päeval, kui oli parajasti tüdrukute käsitöötund, astus suvalisel hetkel klassi sisse meie kooli sotsiaalpedagoog. Me rääki- sime väga pikalt... midagi tõelisest sõprusest... tuttavate ja sõprade erinevusest... Sellest kujunes südamest südamesse minev pikk vestlus, millest meile kõikidele jäi meelde niisugune mõte:
" „Kõik ei saa olla rühmas parimad sõbrad, kuid kõik saavad ja peavad olema head kaaslased“.
Sestpeale hakkasid tüdrukute omavahelised tülid kahanema, sest meile jõudis kohale: pole ju mingit vajadust omavaheliseks vaenukiskumiseks selle nimel, et saavutada sõbrastaatus. Peaaegu kõik on sellest ajahet- kest koos edasi liikunud ning mõned meist aastate pärast koguni pari- mateks sõpradeks saanud.
Saan nüüd tagantjärele aru, et kui ma poleks olnud julge ja probleemist ausalt oma emale ning õpetajatele rääkinud, kiusataks mind ikka veel ja olukord oleks iga päevaga hullemaks kasvanud.
Kiusaja pole tavaliselt mitte kunagi üksi, tal on otseseid või vaikivaid kaaslasi. Ka talle vastu hakata on kergem mitmekesi. Jagatud mure on pool muret. Isegi kui Sa tunned, et kedagi ei huvita, siis tege- likult huvitab küll. Sul tuleb lihtsalt need õiged inimesed üles leida ning igas koolis on nad õnneks täiesti
olemas.
"Me saame sellest koos jagu!
 Märka last / sügis 2021
33


   31   32   33   34   35