Page 32 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 32

 Kiri lapsele, keda kiusatakse Kristine (14)
Lastekaitse Liidu noortekogu
Tere, kallis klassikaaslane!
Olen märganud, et Sind kiusatakse. Tahan Sulle toeks olla ja mitte jääda vaikivaks peatvaatajaks. Ma räägin, kuidas mina kiusamisest jagu sain ja loodan, et sellest on Sulle abi.
Kui käisin veel teises klassis, hakkasid tüdrukud klassis omavahel tülitsema. Tekkisid grupid ja algasid tagarääkimised. Mina olin selle kõige keskel, sest ei soovinud valida pooli ega kellegagi vaenutseda. Mind manipuleeriti ühest grupist teise, öeldi, et kui sa ei vali mind, pole ma enam su sõber jne. Alguses ei saadud nagu arugi, et kellegi kohta loll kirjutamine või tema tagarääkimine ongi kiusamine.
Kõrvalised inimesed ei teadnudki kujunenud situatsioonist mitte midagi. Aga mina otsustasin siiski kõigest emale rääkida. Mäletan tema väärt nõuannet:
" „Kui tunned kiusamise tõttu, et oled saamatu, väärtusetu või ise süüdi, siis tea, et kiusaja just seda tahabki. Ainult nii saab tema end tunda tugeva ja tähtsana. Kiusajal endal on mõni probleem või ebakindlus, mida ta kiusamisega varjata püüab“.
Ema soovitas rääkida klassijuhatajaga, kelle juurde oma probleemiga läksingi. Ta aitas meid nagu oskas, aga sellest ei piisanud. Siis saatis klassiju- hataja meid kooli sotsiaalpedagoogi juurde, kes kuulas ja nõustas, aitas lahendada paar tüligi, aga ka see ei lahendanud olukorda.
 32
Märka last / sügis 2021

   30   31   32   33   34