Page 31 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 31

ootamatuid olukordi, mõistmatusest tingitud kiuslemist jms. Ka neist tuleb lastegruppidele sobivalt rääkida, olgu teemaks siis kas diabeet, mis eeldab pidevat kontrollimist ja sekkumisi või epilepsia, astma, aller- gia või miski muu, mis vajab kiiret ja teadlikku reageerimist. Sellised olukorrad põhjustavad ka täiskasvanutes ärevust ja lastel ei jää see märkamata. Sageli tõrjutakse teised lapsed selgituste ja kaasamise asemel neist toimingutest eemale, tehakse juhtuvast mingi „suurte inimeste asi“. See võib lastes tekitada trotsi, tuua kaasa negatiivset tähelepanu abivajadusega lapsele, kes tunneb end tõrjutuna. Ühiskon- nana saame me hoolivaks ja märkavaks kasvada vaid siis, kui selgitame lastele toimuvat ja kaasame neid jõukohaselt algusest peale. Lapsed õpivad kiirelt selgeks põhitõed ning neid ea-, soovi- ja võimetekoha- selt kaasates saavad koostoimida ning anda oma panuse, mille läbi toimuv muutub loomulikuks osaks lasteaiapäevast. Nii väheneb põhjus kiusamiseks ja tõrjutud olemiseks. Lapsed on targad ja nad on tõeline ressurss, kes väärivad võimalust olla kontaktis ennast ümbritsevaga.
Karukliiniku Karu saab Sõber Karule lasteaeda külla minna, et koos las- tega arutleda ja harjutada näiteks abikutsumist: millal helistada num- brile 112 ja kuidas konkreetselt seda teha.
Sarnaselt seljale joonistamise lugudele saab teha kaaslase toetamise ja lohutamise raamatu. Miks mitte kirjutada plaastripanemise laulu, joo- nistada tervishoiuteemalist kaarti ja teha veel nii palju muud!
Kennel Ribessita
Nuusul ei ole oma spetsialiteedist tulenevalt eriti ideid Eesti laste elu parandamiseks. Kuid üdini inimsõbraliku karuna on ta igal juhul valmis Sõber Karu toetama mistahes lapsemeelsete ja jätkusuutlike plaanide teostamisel.
" Koos suudavad Karud veel rohkem!
 Märka last / sügis 2021
31   29   30   31   32   33