Page 35 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 35

 2021/2022 õppeaasta pidulikul tseremoonial annab Võru linn Koolirahu tiitli üle Keila linnale. Seal alustati ettevalmistustega juba suvel, kui korraldati koolinoortele Keila Koolirahu aasta sümbolite konkurss. Tun- nuslause võitjaks kuulutati Gabriela Ehalill Shalkina ja logo ideekonkursi võitjaks Steven Marcus Ojapõld.
1. septembril 2021 Keilas välja kuulutatava Koolirahu aasta tunnus- lauseks on “Alati toeks ja abiks!” Logo kujutab stiliseeritud juurtega puud, mille keskel asetseb Koolirahu tunnuslause.
Koolirahu väljakuulutamine Võrus 1. septembril 2020. Foto autor: Ulis Guth.
  Märka last / sügis 2021
35


   33   34   35   36   37