Page 30 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 30

 le, et võimalikult paljud lapsed ja täiskasvanud saaksid Sõber Karuga kohtuda ning tema toimetamistest teada.
Lastefond
„Kiusamisest vabaks!“ maskott Sõber Karu on nii armsalt pisike, et Las- tefondi Mõmmik kannaks teda meeleldi süles või kukil! Nõnda jõuaksid nad koos kohtuma paljude toredate Eesti lastega, et koguda nende väikestest tarkadest peadest häid ideid.
Karukliinik
Karukliiniku Karu ja Sõber Karu räägivad ühtesama karukeelt ja kui käpad kokku panna, siis ehk õnnestuks neil koos veelgi paremini aidata lastel mõista terviseteemasid.
Üks ühine teema võib olla hirm. See on vahel üks kole koll, mida paljud lapsed (aga ka suured) tunnevad ja peavad sellega enda sees suurt võit- lust. Hirmutundmine ei ole naljakas ja lause „Ega sa tita ei ole, et seda ja teist kardad!“ ei muuda olukorda üldse paremaks. Näiteks Ameeri- kas läbi viidud uuringu põhjal tunneb valge-kitli-hirmu 20% inimes- test, seega iga viies võib karta õde või arsti ka lihtsalt niisama, erilise põhjuseta. Sellele lisanduvad muud tervishoiuga seotud hirmud: võõras keskkond, valu, torkimine, ootamatused, selgituste puudumise, vane- matest eraldamine. Sellised tervishoiuteemaga seotud hirmud võivad olla lapse jaoks väga reaalsed ja panna käituma viisil, mida ta ei jak- sa hallata. Vahel võib hirmutunne ja sellele reageerimine põhjustada kiusamist.
Kartlike lastega hirmudest ja hirmutavatest asjadest rääkimine ning üheskoos empaatiliselt keeruliste olukordade läbimängimine võib aidata leida selgust, lohutust ja leevendust. Ka lastel, kes ei karda, aitab sel- line tegevus mõista, kui keeruline võib niisugune hingeseisund olla ja taibata, et üheskoos teineteist toetades on parem ja julgem elada.
Lasteaias ja hoius käib lapsi, kellel võib olla tähelepanu ning mõist- mist vajav tervisteema, mis vajab vahel ka kiireid sekkumisi. Jutt on laste tervisega seotud erivajadustest, mis võivad põhjustada rühmas
 30
Märka last / sügis 2021

   28   29   30   31   32