Page 29 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 29

 oluline esile tõsta just neid, kes ise seda teha ei saa – meie kõige väik- semaid ja nõrgemaid ühiskonnaliikmeid, kes sellest hoolimata väärivad täisväärtuslikku elu. Ka nemad tahavad tunda sooja päikese paitusi põskedel ja südamest naerda, olenemata sellest, et peavad igapäevaselt silmitsi seisma oma haigusest või erivajadusest tingitud probleemide- ga. Võib-olla just sellepärast vajavad nad seda kõike veel enamgi.
Karukliinik
Karukliiniku Karu südamesoov on, et kõik lapsed oleksid hoitud ja toetatud just neile sobival viisil. Karu ise annab endast kõik, et Eesti lapsi seoses terviseteemadega toetada ning anda neile võima- lus saada ausaid eakohaseid vastuseid oma küsimustele, uuri- da, avastada ja katsetada, et neist kasvaksid enda ja teiste
tervise heaolust hoolivad julged tegelased.
Kennel Ribessita
Eesti lastele soovib Nuusu sügavalt südamest – vähem valu ja rohkem mett!
Kallikaru
Meie südamesoov on, et Eestimaa kõige väiksemad kodani- kud ei satuks õnnetustesse ega näeks pealt asju, mida nad
pealt nägema ei pea.
Selleks, et Eestimaa laste elu oleks turvalisem ja mõnusam, on vaja teha tegusid. Milliste
ägedate ettevõtmistega võiksid hakkama saada teie karud ja programmi “Kiusamisest
vabaks!” Sõber Karu, kui nad käpad kokku paneksid?
Mänguasjamuuseum
Mänguasjamuuseumi karud kutsuksid heal meelel ta mõnesse lastelaagrisse või külla muuseumi perepäeva-
 Märka last / sügis 2021
29   27   28   29   30   31