Page 12 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 12

   Kolm riiki, ühine eesmärk:
õnnelikud lapsed ja vastutus-
tundelised täiskasvanud
Lene Lykkegaard / Save the Children Denmark
Elise Josephine Moltke-Huitfeldt / The Mary Foundation Margrét Júlía Rafnsdóttir / Save the Children Iceland Cristina Adam / Save the Children Romania
Säravad, sarmikad ja iseäranis tarmukad program-
mi „Kiusamisest vabaks!” koordinaatorid Taanist,
Islandilt ja Rumeeniast seisavad sirge seljaga kõigi laste turvalise maailma eest. Kolm riiki, üks eesmärk. Nad soostusid vasta- ma küsimustele, millel pole riigipiire ega kultuurierisusi: kuidas igaüks neist leidis tee programmini „Kiusamisest vabaks!“? Mis tunnistab senitehtu edukust? Millised on väljakutsed tulevikus?
Mis põhjusel Te otsustasite valida programmi „Kiusamisest vabaks!“?
Taani
Nägime uuringutest, et kiusamine oli tol ajal, kui programmiga alusta- sime, suureks probleemiks: umbes 20% 11–14-aastastest lastest tun- nistas oma koolis aset leidvat kiusamist.
Taani kroonprintsess Mary oli tuttav Austraalia organisatsiooni The Alannah and Madeline Foundation tutvustatud programmiga Better Buddies ning Free of Bullying töötati välja inspireerituna just sellest programmist.
2007. aastal toodi turule esimene meile tuttav kohver. Paralleelselt pro- grammi käivitamisega alustas Taani uurimisrühm eXbus kiusamisala- seid uuringuid. Need näitasid kiusamise seotust grupidünaamikaga ja et lahendus sõltub lastekogukondade tugevdamisest.
   12
Märka last / sügis 2021
d
r
a
a
g
e
k
k
y
L
e
n
e
L
r
g
r
a
M
é
t
J
ú
í
a
E
l
R
i
f
s
e
n
s
d
J
ó
o
t
s
C
i
e
r
p
r
h
t
t
i
n
n
ea
o
t
a
t
d
e
-
M
A
H
u
l
i
t
f
e
l
l
a
k
m
i
s
i
d


   10   11   12   13   14