Page 14 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 14

  näiteks on, et digitaliseerisime oma uuel kodulehel palju tegevusi ning alustasime otsesemat suhtlemist lastehoiutöötajate- ga uudiskirjade ja veebiseminaride kaudu. Nende kahe kombinatsioon on haridusasu- tustes hoidnud programmi esikohal ja pal- jud materjalid, mis mõnel juhul riiulil tolmu kogusid, ärkasid nüüd ellu.
Island
Edukusest annab tunnistust, et tänaseks viisid programmi ellu 60% lasteaedadest. Väljakutse on hoida „Kiusamisest vabaks!“ elus ka koolides ning muuta haridustööta- jate mõtlemist, hoiakuid ja toimimisviise.
Rumeenia
Suurimaks väljakutseks kujunes programmi katsetamine pandeemia ajal: kuna lapsed olid üle poole kooliaastast võrgus, pidid kõik uutes oludes kohanema. Hiljuti panime inter- netti üles intervjuud nende laste ja õpeta- jatega, kellel õnnestus hoolimata takistustest programmi edukalt rakendada. See oli väga edukas, sest ärgitas ka veel liitumata koole ning lasteaedu programmi kasutusele võt- ma. Huvi on nii suur, et seisame silmitsi uue väljakutsega: luua kohalikele omavalitsustele suunatud propageerimiskampaania, mis võiks
aidata programmi kulusid katta.
 14
Märka last / sügis 2021   12   13   14   15   16