Page 11 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 11

  2018- Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi teadlased uurisid 2019 programmi metoodika tõhusust Eesti lasteaedades.
Alates MTÜ Lastekaitse Liit hakkas sõlmima haridusasutustega
2019 koostöökokkuleppeid programmi kasutamiseks haridusasutu-
ses terviklikult.
2020 Valmisid programmi trükiversioonis metoodilised venekeelsed materjalid lasteaedadele ja koolidele. Koolidele ja koolieelsetele lasteasutustele pakuti igakuiseid temaatilisi tunnikavasid.
2021 „Kiusamisest vabaks!“ metoodilised materjalid on program- miga liitunud haridusasutustele kättesaadavad elektroonilises versioonis uuel veebiplatvormil www.kiusamisestvabaks.ee
Illustratsiooni autor Marko Pikkat
 Märka last / sügis 2021
11


   9   10   11   12   13