Page 13 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 13

 Island
2008. aasta jaanuaris külastasin Taani Punast Risti ning nägin program- mi materjale. Sel hetkel oli just käimas 3-6-aastastele lastele mõeldud materjalide piloteerimine. Mulle tundus see põnev mitmel põhjusel: uuringutele põhinev metoodika, varajane ennetamine, kättesaadav ja lõbus. Olin äsja alustanud tööd Barnaheillis – Save the Children Iceland. Töötasin algkoolis õpetaja ning materjalide toimetajana. Mõtlesin kohe- selt, et see programm oleks Islandi lasteaedades väga vajalik.
Rumeenia
Ma armusin programmi kohe, kui nägin materjale ja mõistsin kõiki teadmisi, mis selle taga seisavad.
Kui mina meeskonnaga liitusin, projekti juba rakendati. Mul oli võima- lus laste, vanemate, programmiga seotud spetsialistidega rääkida ja otsustasin, et olenemata rahastamisraskustest olen valmis pühenduma, et leida võimalusi võimalikult paljude lasteaedade toetamiseks, kes on selle rakendamiseks avatud.
Mis on praegusel hetkel Teie riigis programmi rakenda- misel tähelepanuväärivaks edulooks ja suurimaks välja- kutseks?
Taani
Kuna kiusamine seondub kultuuri- ja grupidünaamikaga, ongi suuri- maks väljakutseks programmiväärtuste kinnistamine haridusasutuste kultuuri. Areng alates metoodilise kohvri riiulil hoidmisest ja võib-olla kord nädalas ka selle kasutamisest selleni, et väärtustele tõepoolest järjepidevalt mõelda ja laste kogukonna igapäevaelus neid konkreetselt kasutada.
Programmi suureks eduks on „Kiusamisest vabaks!“ rakendumine nii paljudes lasteaedades ja koolides. 14-aastase kasutusaja möödumi- sel töötab programmiga 40% Taani lastehoidudest ja -aedadest, 60% eelkoolidest ja 45% koolidest. Viimase paari aasta suurima õnnestumise
 Märka last / sügis 2021
13
   11   12   13   14   15