Page 20 - Märka last november 2021
P. 20

  matest sündinud lapsed. See raamat on olnud toeks paljudele peredele, kes alustasid kasuvanemaks saamise teekonda.
Sarjas „Lapsevanem loeb“ (Parenting Matters) on ilmunud kolm tõlke- raamatut: „Psühholoogilise arengu häired“, „Tundeelu ja käitumishäired“ ning „Vaimse tervise häired“. Raamatusarja ajendiks olid terminid ning vajadus uut perekonda vajavate laste profiilides neid lahti mõtestada. Materjali esitatakse keerutamata ja kergesti mõistetavas vormis. Igas raamatus leidub lugusid lapsendajatest ja hooldusperedest, kus kasva- vad häiretega lapsed.
 MTÜ Oma Pere kõige värskem looming on 2020. aastal valminud kaar- dimäng „See on minu lugu“. Mängu idee sündis sellest, et tihti kujuneb sünniperest eraldatud lapsega tema tegelikust päritolust rääkimine tõeliseks väljakutseks. Kaardid võimaldavad teemat mänguliselt avada ja hõlbustada vestlust lapse päritolust/minevikust
Meie ühingu tugevuseks on tema liikmeskond. 180 osalise seas leidub nii lapsendaja-, eestkoste- kui hooldusperesid, samuti valdkonnaspetsi- aliste ning täiskasvanud lapsendatuid.
 20
Märka Last / november 2021

   18   19   20   21   22