Page 18 - Märka last november 2021
P. 18

  Psühhoteraapia protsess traumeeritud lapsepõlvega noorukite ja täiskasvanutega võib kesta aastaid. Koos terapeudiga püütakse neut- raliseerida sisemised arengutõkked, õpitakse tundma oma meelelist maailma, leitakse varjatud isiksuslikud ressursid.
Psühhoteraapiast võib mõelda ka kui meetodist iseenda tund- maõppimiseks. Maril aitas teraapiaprotsess toime tulla
oma segaste tunnete ja mõtetega. Ta nõustus iseenda
ja oma minevikuga sellisena, nagu see on olnud.
Terviklikum „mina“ aitab vastu astuda mista- hes eluraskustele.
MTÜ Oma Pere – kasuperede tugi aastast 2008
Liis Saarna
MTÜ Oma Pere juht
MTÜ Oma Pere alustas tegevust aastal 2008. Tol ajal nappis veel vaja-
likku infot lapsendamise
kohta, puudusid teemakohased kooli- tused ning grupinõustamised polnud nii kättesaadavad kui praegu. Ühing loodigi kõigi nende probleemide lahendamiseks, et lapsendajaperedele tuge pakkuda.
Aastate jooksul kujunes meie ühingust üleriigiline kasu-
peresid toetav organisatsioon. Lapsendajaperede vajadusi arvestades koostas MTÜ Oma Pere 2011. aastal Sotsiaalministeeriu-
  18
Märka Last / november 2021
   16   17   18   19   20