Page 8 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 8

    30.12.19 / Lastekaitse Liidu poolt esitatud pöördumisele kirjuta- sid alla:
Eesti Asenduskodu Töötajate Liit
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Eesti Lasteaednike Liit
Eesti Lastearstide Selts
Eesti Lasterikaste Perede Liit
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Noorteühenduste Liit
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon Eesti Õpilasesinduste Liit
MTÜ Igale Lapsele Pere
MTÜ Lastekaitse Liit
MTÜ Oma Pere
SA EELK Perekeskus
SEB Heategevusfond Sotsiaalkindlustusamet Sotsiaalministeerium
Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus Vabaühenduste Liit
" Suur AITÄH kõigile, kes on kaasa elanud, kaasa mõelnud ja kaasa aidanud!
  8
Märka last / mai 2021

   6   7   8   9   10