Page 7 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 7

  Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu algatasid valitsus, riigikogu liikmed Jüri Jaanson, Signe Kivi, Signe Riisalo, Toomas Kivimägi, Mart Võrklaev, Annely Akkermann, Kaja Kallas, Liina Kersna, Vilja Toomast,
Yoko Alender, Andrus Seeme ja Andres Sutt ning sotsiaaldemokraatlik erakond.
Lastekaitsepäev ja lapse õiguste konventsioon
90ndatel Lastekaitse Liidu eestvedamisel alguse saanud 1. juuni kui rahvusvahelise lastekaitsepäeva tähistamine laienes kiiresti üle Eesti ning on muutunud mitmel pool pikaajaliseks traditsiooniks. Nii näiteks
toob üle 25 aasta tagasi Lastekaitse Liidu ja Tallinna loomaaia koostöös algatatud lastekaitsepäeva tähistamine pered ja lapsed 1. juuni puhul
endiselt loomaaeda kokku.
Lapse õiguste kuud tähistatakse novembris seetõttu, et 20. novembril 1989 võeti vastu ÜRO lapse õiguste konventsioon, mille ühe põhimõtte järgi tuleb igale lapsele seaduste ja kõigi teiste vahenditega kindlustada
eriline kaitse, tagada võimalused igakülgseks füüsiliseks, vaimseks, kõl- beliseks ning sotsiaalseks arenguks. Eesti Vabariik ühines lapse õiguste
konventsiooniga 1991. aastal.
AJAJOON
06.05.20 / HEA UUDIS: lastekaitsepäevast saigi riiklik tähtpäev ja lipupäev
27.10.20 / Veel üks samm ning lastekaitsepäev on riiklik tähtpäev ja lipupäev
06.05.20 / Head uudised: põhiseaduskomisjon toetas vanavane- mate- ja lastekaitsepäeval lipu heiskamist
30.12.19 / Ettepanek muuta lastekaitsepäev lipupäevaks
25.04.18 / Lastekaitse Liidu arvamus Riigikogu põhiseaduskomis- jonile: lastekaitsepäeva, 1. juuni, kuulutamisest riiklikuks tähtpäe-
vaks
   Märka last / mai 2021
7

   5   6   7   8   9