Page 9 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 9

 Lastekaitsepäev on üks vanimaid rahvusvahelisi tähtpäevi
Ene Tomberg
Lastekaitse Liidu president
Lastekaitsepäeva tähistamise algus ulatub 1857. aastasse, mil Chelsea pastor dr Charles Leonard pühendas spetsiaalse jumala- teenistuse lastele ja lastest. Oli juunikuu teine pühapäev ja päeva esialgseks nimeks Roosipäev, edasi Lillepäev ja siis Laste Päev.
Arvatavasti toimus esimene ametlik lastekaitsepäev üldse 20. aprillil 1920 Türgis.
Kuigi mitmed riigid tähistavad lastekaitsepäeva erinevatel aegadel, on Eestis kinni peetud 1. juuni tavast, mis pärineb Ameerikast. Nimelt kutsus Hiina konsul 1925. aastal San Franciscos traditsioonilise Hiina Draakonifestivali tähistamiseks kokku Hiina lapsed, kellel polnud vane- maid. Sealt saigi alguse traditsioon tähistada lastekaitsepäeva igal aas- tal juunikuu esimesel päeval.
Rahvusvaheline lastekaitsepäev kuulutati ametlikuks ülemaailmsel laste heaolu konverentsil aastal 1925.
Lapsesõbraliku riigi saame luua üheskoos, kuid lastekaitsepäeva riik- lik tunnustus rõhutab nähtavalt iga lapse
 Foto: Freepik.com
Märka last / mai 2021
9
   7   8   9   10   11