Page 10 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 10

  väärtust ja isikupära. Igaühel on õigus heisata ja kasutada Eesti lippu, järgides seaduse sätteid ja head tava oma perele oluliste tähtpäevade puhul. Miks mitte ka lastekaitsepäeval?
Laps - me ootame tema sündi, me imetleme tema käekesi, põselohukesi, me teame juba sünnitusmajas, kelle kaunid sõrmed viitavad tulevasele baleriinistaatusele või kulmukergitus tulevasele nimekale teadlasele... Me ootame kohe neist kedagi! Järgnevad aastad on täis oma lapse avastamisrõõme, tema kilkeid, naeru ja ka nuttu – see kõik kuulub kasvamise juurde. Järsku avastame, et 10-12-aastane teab tehnikavi- dinatest ja internetist palju enam kui meie ise. Ja nüüd aitab tema meid selles tehnikamaailmas toime tulla. Kõrvuti armastusega hakkame me oma last hindama, sest ta teab juba palju ja tal on oma arvamus ja hinnang ümbritseva elu kohta. Miks tema on täna nii tark vanuses, milles mina veel üpris lapsik olin – ei leia me vastust.
Nüüd on saabunud aeg teda kuulata, sest ta oskab oma mõtteid väl- jendada ja argumenteerida, tuua võimalikke lahendusi ja vaielda nende üle nii eakaaslaste kui vanematega. Täna nad üllatavad meid mitte ainult Pisa testi kõrgete tulemustega, vaid ka juba loodud idufirmadega midagi toota, mingeid teenuseid pakkuda. Nad märkavad oma kodu ja kooli ümbrust, annavad ideid skatepargi rajamiseks ja aitavad kaasa selle ehitamisel, loevad vanemaealistele ette või kirjutavad ise luule- tusi ja raamatuid. Nad on andekad, tundlikud, mõtlevad ja ühiskonnas toimuvale kiirelt reageerivad. Nende laste jaoks on 1. juuni lastepäev.
Kui kõik oleks nii lihtne! Paljudes peredes on kadunud see armastus, mis lapsele sündimisel osaks sai. On kodusid, kus vaesus ja alkohol halvavad vanemate töötahte, kus sõbralik heakskiit ja õlalepatsutus on asendunud löömise, alandamise, halvustamisega.
Ja see on lastekaitsepäev...
On õnn, et kaitset vajavaid lapsi märgatakse, peresid nõustatakse ja abistatakse, aga kes annab lastele selle vahetu armastusetunde ja kind- luse, et ka nemad on vajalikud ja olulised?
Meie tänu kuulub inimestele, kes märkavad kurvailmelist ja end varju hoidvat last, kes julgustavad teda ja annavad ta elule jälle mõtte.
 10
Märka last / mai 2021


   8   9   10   11   12