Page 6 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 6

 Lastekaitsepäev on tänavu esmakordselt riiklik tähtpäev ja lipupäev
Foto: Erik Peinar. Riigikogu Kantselei
Riigikogu võttis 12. novembril 2020 vastu pühade ja tähtpäevade seaduse ning Ees- ti lipu seaduse muutmise seaduse, millega täiendati riiklike tähtpäevade loetelu laste- kaitsepäevaga ning lisati see lipupäevade loetellu. 2019. aasta lõpus Lastekaitse Liidu poolt Riigikogu sotsiaalkomisjonile ja frakt- sioonidele saadetud ühispöördumisele kir- jutasid alla 19 lapse õiguste ja heaolu eest seisvat organisatsiooni.
Esmakordselt saatis Lastekaitse Liit sellekohase arvamuse põhiseaduskomisjonile 2018. aasta kevadel ning lastekaitsepäeva tähistamise tra- ditsioon jõudis liidu eestvedamisel Eestisse juba 90ndate alguses.
“On tähelepanuväärne, et riigikogu jõudis selle olulise otsuseni just lapse õiguste kuul,” ütles Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg. Tema sõnul on jõustuv seadus kinnitus sellele, et igaüks meist märkab nii oma kui võõrast last ja kõik koos toetame tema arengut ja kasvamist toimetulevaks ning tegusaks kodanikuks.
Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 83 riigi- kogu liiget, mille tulemusel on Eestis tänaseks 15 riiklikku tähtpäeva, 11 riigipüha ning üks rahvuspüha. Lipupäevi on nüüd aastas 17.
Seekordse pühade ja tähtpäevade seaduse ning
 6
Märka last / mai 2021


   4   5   6   7   8