Page 44 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 44

   PROJEKT “TARGALT INTERNETIS”
Loodi üle 40 õppe- ja teavitusmaterjali, sh 18 uut temaatilist tunnika- va, 14 sotsiaalmeedia juhist, koostati Märka Last temaatiline erinum- ber, uute teavitusmaterjalidega inspiratsioonikogumik jne.
Turvalise interneti päeva kampaaniast võttis osa 270 lasteaeda, kooli ja noortekeskust, kes korraldasid lastele temaatilisi üritusi. Koolides ja lasteaedades viidi läbi 21 töötuba 537 õpilasele. Lastekaitse Liit koor- dineeris meemikonkurssi „Laps teeb, mida laps näeb“ ning osales õpilasvõistluse “Valede jaht” korraldamises. Tehti rahvusvahelist koostööd INHOPE ja Insafe võrgustikes, lisati uued teavitusmaterjalid www.betterinternetforkids.eu
Veebipõhise teenuse www.vihjeliin.ee raames käideldi 495 teadet, millest 278 sisaldasid infot laste seksuaalset väärkohtlemist kujutavast materjalist. Novembris toimus vihjeliini teenuse teavituskampaania, video “Vihjeliin – reageeri, kui märkad internetis laste seksuaal- set väärkohtlemist.”
Rohkem infot - 2020 Targalt internetis kokkuvõtlik aasta ülevaade. LASTEKAITSE LIIDU NOORTEKOGU
Suvine inspiratsioonipäev Tallinnas, meedialaager Pivarootsis, töötoa korraldamine Tuksis ning Euroopa Foorum. Lapse õiguste kuu kava tee- mal “Mitte ainult lastele, vaid ka koos lastega”. Noored olid esimest korda kaasatud Just Filmi lapse õiguste programmi koostamisse. Lihu- las toimus inspiratsioonipäev “Minu südame hääl ♡ Lapse hääl kuulda- vaks”, mille tulemusel valmisid videoklipid, mida näidati ka Just Filmi suurel ekraanil. Aasta lõpus kuulutasime välja kandideerimise meie vabavõrgustikku.
HEA NÕU LASTEGA PEREDELE
Koostöös Eesti Advokatuuriga ja advokaatide pro bono panusel osuta- sime projekti “Hea nõu lastega peredele” raames, mis tähistas 10. aastapäeva, tasuta õigusabi kokku 100 inimesele (sh 44 venekeelset klienti). COVID-19 tingitud eriolukorrast lähtuvalt toimusid nõustamised paindlikult alates 25. märtsist telefoninõustamistena (kokku 78 kliend- iga). Loe lisaks õigusalaseid artikleid eesti ja vene keeles.
  44
Märka last / mai 2021

   42   43   44   45   46