Page 46 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 46

 nitakse. Isaks kasvatakse.” Mais ilmus Märka Last positiivse vanemluse, sh isaduse erinumber, detsembris erinumber “Meheks sünnitakse. Isaks kasvatakse.”
Konverentsi sisuloomesse oli lisaks projekti “Koostöös laste ja perede heaks” partneritele kaasatud veel MTÜ Lasterikkad Isad. Ühisministee- riumis peetud konverentsil osales kohapeal 35, veebis üle 800 inimese. Päeva lõpetas Soome dokumentaalfilm „Maailma kõige õnnelikum mees“.
IGALE KOOLILAPSELE ARVUTI
COVID-19 eriolukorra väljakuulutamise alguses, 15. märtsil kodanikual- gatusena sündinud “Igale koolilapsele arvuti” anti osaliselt Lastekaitse Liidule üle 15. aprillil. Selle aja jooksul oli paari inimese loodud alga- tus kasvanud üle-eestiliseks liikumiseks. Lisaks headele inimestele ja ettevõtetele tuli 2020. aasta lõpus appi ka riik. Haridus- ja Teadusmin- isteerium eraldas sihtotstarbelise toetuse, et aidata soetada koolidesse arvuteid, mida õpilastele välja laenutada. Aasta lõpus saime ka hea uudise täiendavast lisatoetusest.
Seda heategevusprojekti võib nimetada üheks pandeemia aja meedia- staariks, kuna kokkuvõttes on kõnealune teema figureerinud meedias enam kui 230 korral.
HEA LASTERAAMAT JA HEA NOORTERAAMAT
2020. aasta kevadel välja kuulutatud 2019. aastal ilmunud parimate valikusse mahtus 15 laste- ja 8 noorteraamatut, mis valiti 824 teose hulgast, neist 185 algupärandid ning 639 tõlkeraamatud.
TOOL4GENDER
Rahvusvahelise projekti raames valmis eestikeelne kogumik lastega töötavatele spetsialistidele ja lapsevanematele, mis sisaldab soolise vägivalla teooriat, näiteid soolise vägivalla ennetamisest ning ülevaadet erinevates riikides tehtud teemakohasest tööst.
     46
Märka last / mai 2021
   44   45   46   47   48