Page 38 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 38

  15.04.2021 Arvamus seoses eapiiri aruteluga (Justiitsministeeriumile)
16
15
Justiitsministeerium palus erinevaid organisatsioone kaasa mõtlema ja põhjendatud arvamust avaldama seksuaalse enesemääramise eapiiri muutmise diskussioonis ja otsuse kujundamise protsessis.
Loe edasi
 07.04.2021 Arvamus ligipääsetavuse seaduse eelnõu projektile (Sotsiaalministeeriumile)
Lastekaitse Liit tunnustab riigi viimase kahe aasta samme ligipääseta- vuse teemaga tegelemisel, kuid nendib, et Eestil on käia veel väga pikk tee saavutamaks eesmärk parandada elukeskkonna ligipääsetavust, et tagada sel viisil võrdsed (pigem küll võrdsemad) võimalused ning parandada ühiskonnaliikmete elukvaliteeti ja toimetulekuvõimet.
Loe edasi
 29.03.2021 Arvamus Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava teatisele (Sotsiaalministeerium)
Lastekaitse Liit rõhutas juba 2016. aastal, kui andis kommentaarid Euroopa sotsiaalõiguste samba osas lapse õiguste perspektiivist läh- tudes (kiri nr K-2/25), et Euroopa Komisjoni poolt tähelepanu keskmesse tõstetud sotsiaalsed kaalutlused ja sotsiaalse õigluse ning arutelu alga- tamine Euroopa sotsiaalõiguste samba osas on positiivne.
Loe edasi
14
 24.03.2021 Ettepanekud lisameetmeteks lapsevanemate toetamisel (Sotsiaalministeeriumile ja Eesti Valdade ja Linnade Liidule, aga ka Riigikogu sotsiaalkomisjonile, Sotsiaalkindlustusametile ja Tervise Arengu Instituudile)
Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele esitatud pöördumises Aeg on kuu- lata hääletute hääli! rõhutas Lastekaitse Liit lisaks laste toetamisele vajadust toetada ka lapsevanemaid. Lastevanemate vajaduste väljasel-
13
 38
Märka last / mai 2021


   36   37   38   39   40