Page 36 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 36

      PÕHISEADUS
Lapse õiguste konventsioon
􏰋􏰋􏰋 􏰉􏰈􏰉􏰇􏰆􏰉􏰅 􏰉􏰄􏰈􏰉􏰃􏰂􏰁􏰀
          18.05.2021 Arvamus karistusseadustiku ja perekonna- seaduse muutmise eelnõule (Justiitsministeeriumile)
Lastekaitse Liit esitas Justiitsministeeriumile aprillis 2021 oma põhistatud seisukohad seoses aruteluga eapiiri kohta (lisatud kiri 1-8- 2/20/25) ning palub lugeda seda käesoleva arvamuse lisadokumendiks ja käsitleda ühtse tervikuna. Lastekaitse Liit jääb esitatud seisukohta- de juurde ning avaldab heameelt, et arvamuses tehtud ettepanekud nii enesemääramise tõstmise eapiiri, Romeo ja Julia klausli kui ka arusaamisvõime piiri tõstmisega kümnelt kaheteistkümnele aastale on käesolevas eelnõus realiseerunud.
Loe edasi
20
 36
Märka last / mai 2021
LÕK

   34   35   36   37   38