Page 29 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 29

   deemia aja meediastaariks, kuna kokkuvõttes on kõnealune teema figu- reerinud meedias enam kui 230 korral. Kajastuste valikus on esindatud nii televisioon, raadio kui kirjutav press. Niivõrd suur meediakajastus on kindlasti oluline tööriist ja võimendaja, mis aitas kaasa ainuüksi esimese kuuga enam kui 1200 arvuti vahendamisele.
Aasta hiljem oli see arv rohkem kui 2300, millele lisandusid siiani aktiivselt toimiva Facebooki grupi kaudu otse inimeselt inimesele liiku- vad arvutid. Et selle kohta eraldi arvestus puudub, polegi täpselt teada, kui palju neid kokku ühest käest teise edastatud on. Ent üks on kindel: me räägime tuhandetest, kuna praeguseks on kohale jõudnud ka enam kui 2000 arvutit, mis osteti läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi siht- otstarbelise toetuse realiseerimiseks korraldatud riigihanke.
15. märtsil 2020 sündis Kätlin Rohilaid-Aljaste ja Sven Jablonski eestvedamisel algatus, mille tuumikuga liitusid peagi Maria Rahamä- gi, Siimon Härm ja Daniil Golubev. Tuhanded kaasamõtlejad, sajad panustajad ja kümned ettevõtted, kes appi tulid ning tänu kellele kasvas kõnealune kodanikualgatus kiirelt üle-eestiliseks liikumiseks. Lisaks nende poolt vahendatud arvutitele hindab Kätlin Rohilaid-Aljaste enim asjaolu, et tekkis üldine trend kodus ringi vaadata, kas seal leidub ehk mõni vana arvuti, mida kellelgi teisel antud ajahetkel reaalselt vaja läheks. Kellegi vana on alati kellegi uus.
Lastekaitse Liidu roll
Märkasin Sven Jablonski sellekohast üleskutset kohe esimesel päeval ehk 15. märtsil ning pakkusin end vabatahtlikuna appi. Järgmisel päeval rääkisin sellest algatusest ka Lastekaitse Liidu juha-
tajale ja kolleegidele, kes kõik olid
valmis nõu ja jõuga appi tulema. Mõned päevad hiljem ladusin meie kujundaja abil kokku algatuse ajajoone, kuna selleks ajaks oli kogunenud meeletult palju erine- vates kohtades laiali olevat infot.
“Teinekord ei olegi vaja muud, kui märgata ja seejärel lihtsalt tegut-
     Märka last / mai 2021
29
" Teinekord ei olegi vaja muud, kui märgata ja seejärel lihtsalt tegutsema hakata, kuna lahendus on siinsamas nina all.
   27   28   29   30   31