Page 28 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 28

   Kodanikualgatusena
sündinud “Igale kooli-
lapsele arvuti” vahendusel on abi
saanud tuhanded perekonnad
Kristi Märk
Lastekaitse Liit
“Märkamine ja aitamine jätkub – “Igale koolilapsele arvuti” antakse osaliselt üle Lastekaitse Liidule” oli pealkiri, mida kandis 15. aprillil 2020 ehk eelmisel kevadel avaldatud uudis. Tegemist on päevaga, mil kodanikualgatus “Igale koolilapsele arvuti” sai kuu aega vanaks. Selle aja jooksul oli paari inimese loodud algatus kasvanud üle-eestiliseks liikumiseks. Lisaks headele inimeste- le ja ettevõtetele tuli 2020. aasta lõpus appi ka riik, eraldades sihtotstarbelise toetuse, et aidata soetada koolidesse arvuteid, mida õpilastele välja laenutada.
Projekti “Igale koolilapsele arvuti” võib ilmselt nimetada üheks pan-
   28
Märka last / mai 2021

   26   27   28   29   30