Page 31 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 31

   Otsustasime, et kuigi lapse õiguste eest seisva huvikaitse organisatsioonina on liidu roll üldjuhul teistsugune,
on puuduolevate arvutite probleem ka lapse õiguste kontekstis piisavalt oluline ja valulik, et see liikumine vabatahtliku töö korras meie panusena jätkuks.
Mul on väga hea meel, et ettevõtted ja erinevad koostööparterid leiavad meid tänaseks ka ise üles ning pakuvad oma abi. Läbi selle projekti olen kohtunud nii paljude suurepäraste ettevõtete esindajatega. Inimestega, kes soovivad midagi muuta ja laste heaolusse panustada.
Ühtlasi võtan mütsi maha nende avaliku sektori organisatsioonide ees, kes on samuti kas juba leidnud või otsimas võimalusi, et ka nemad saaksid oma kasutatud arvutid lastele annetada. Soovin kiita ka kõiki omavalitsusi, kes ise kohapeal lahendusi leiavad ning loomulikult on positiivne ja ülioluline, et Haridus- ja Teadusministeerium sellele projektile appi tuli.
Kogu info, mille kohalikelt omavalitsustelt saime, edastasime kohe ka riigile. See, et abivajaduse kaardistust täies mahus kuulda võeti ning lahendus leiti, on minu jaoks siiani pisut ulmeline. Kogu koostöö riigiametnikega on olnud kiire, lahendustele orienteeritud ja inimeste muret võetakse tõsiselt.
Ireen Kangro
  Märka last / mai 2021
31   29   30   31   32   33