Page 27 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 27

 laste vaimsete terviseprobleemide jaoks nii oluliseks. See omakorda tekitab küsimuse, kas ehk on kool toetavamaks muutunud, ületavad muud probleemid õpilaste ja õpetajate omavahelisi suhteprobleeme või siis lihtsalt ei peetagi niisuguseid suhteid olulisteks.
Lisaks toodi laste vaimse tervise mõjutajatena - eriti väikelaste puhul - välja stabiilse koduse õhkkonna ning armastava suhte olulisust las- tevanematega. Kui kodus on kõik korras, siis aitab see probleemidega edukalt toime tulla ka koolis või mujal.
Oluline aspekt vaimse tervise seisukohast on ka elustiilil, muu hul- gas füüsiline aktiivsus, liikumine vabas õhus ja piisav puhkus. Kõike seda aga mõjutab olulisel määral rohke nutiseadmete kasutamine, mis kujundab päeva rütmi ning puhkeaega.
Elektroonilise meedia kaudu jõuab laste ning noorteni rohkelt eakoha- tut informatsiooni. Paljudel lastel ei õnnestu leida täiskasvanut, kelle- ga nähtust või kuuldust rääkida ning seda üheskoos lahti mõtestada. Seetõttu jäävad lapsed tärkava hirmu ja ärevusega üksi ning tekkinud pinge viib juba järgmiste probleemideni.
Tagasi pöördudes loo algusesse - milles avalduvad tänased laste ja noorte vaimse tervise probleemid ning mis neid põhjustavad? - tõdeme taas, et peamiseks allikaks on puuduv usaldusväärne suhtlus ümbritsevate inimestega. Sellest tulenevad omakorda sisemine ebakindlus, vähene eneseusaldus, sõltuvus välisest särast ning lootusetus. Murelikuks teeb asjaolu, et kujunenud olukorras ja tavaelus omandavad noored oskuse tunda ennast olulisena läbi negatiivse tähelepanu. Teisiti on tunnustust raske või võimatu saavutada.
Õpilaste endi seisukohti esindas küsitluses üks organisatsioon ning mitme vastuse puhul ilmnes, et laste ja noorte vaatenurk ning vaja- dused ei ole suurel määral vanemale põlvkonnale teada või nähakse neid teisiti. Sellest tulenevalt peab ELVL oluliseks laiema küsitluse läbiviimist õpilaste seas, et paremini mõista, mida noored ise tunnevad ja mõtlevad.
Põhjalikum kokkuvõte uuringust on kättesaadav ELVL kodulehel
www.laps.ee
Foto: pixabay.com
Märka last / mai 2021
27
   25   26   27   28   29