Page 30 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 30

    sema hakata, kuna lahendus on siinsamas nina all,” usub Kätlin Rohilaid-Aljaste, kellel on siiralt hea meel, et Lastekaitse Liit kampa tuli ning oli nõus ja valmis mõne aja pärast selle projekti ühe osa jät- kusuutlikkuse tagamiseks enda juhtida võtma.
Lastekaitse Liidu poolt asus ettevõtete poolt annetatud arvutite ja koha- like omavalitsuste poolt kaardistatud abivajaduse vahelist infot koor- dineerima Ireen Kangro, kellele on tabelite ja lepingute osas suureks abiks Annika Silde. Tänaseks elab ja hingab Ireen arvutite rütmis, osates rääkida nii õppetööks vajalike annetatud arvutite spetsiifikast, riigihanke tingimustest, kolmepoolsetest lepingutest kui ka sellest, mil- line olukord arvutite turul valitseb.
Hanke eesmärgiks oli soetada võimalikult palju arvuteid ja need võima- likult kiiresti abivajajateni tarnida. On omamoodi müstiline, et ajal, kui selle sektori ettevõtetel on tarneaegadest kinnipidamine pandeemia tõt- tu sageli raskendatud, on meie meeskonnal ja tarnijatel see tuhandete arvutite puhul siiski õnnestunud.
Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on distantsõppe ajal eriti teravalt esile kerkinud vajadus toetada peresid, kus arvuti või internetiühendus puuduvad. “Omavalitsused on koos Lastekaitse Lii- duga eelmisest kevadest kaardistanud peresid, kel puuduvad õppetööks vajalikud vahendid. Ministeeriumi toetusega saame õpilasi sel keeruli- sel ajal aidata kokku enam kui 2600 arvutiga, millest enamik on juba koolidesse jõudnud ning suur enamus tarnitakse sel kooliaastal,” ütles minister Kersna.
" Kõnealune kriis võimendas probleemi, mis on kogu aeg olemas olnud ehk et majanduslikes raskustes peredel ei ole sageli võimalik oma koolis käivatele lastele vajalikke tehnilisi vahendeid tagada. See oli peamine põhjus, miks Lastekaitse Liidu meeskonnas arutasime, kas ja kuidas antud liikumist 2020. aasta kevadel üle võtta, et kodanikualgatusena sündinud vägagi vajalik ettevõtmine lihtsalt ei hääbuks ning projekt oleks järjepidev.
  30
Märka last / mai 2021
   28   29   30   31   32